Fanpage
  • Mr. Mẫn 0938 90 70 80

Chi tiết

  • Bình chứa khí
  • Lượt xem: 1419

Bình chứa khí né từ 300L đến 15,000L

Thiết kế theo yêu cầu khách hàng . 

Kiểm định an toàn theo thiết kế sản xuất .

Sản phẩm cùng loại